Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.   
Σύλλογος    
Επανασύνδεσης    
Ελλήνων    
Υϊοθετημένων    

 Βοηθήστε τον Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.


English Version


Greek Version

Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.   Σύλλογος Επανασύνδεσης Ελλήνων Υϊοθετημένων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ
(ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ)

ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΚΟΣ


ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Welcome

 

Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π. - Ιωαννίνων 21 - 54639 - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 826477 - Email:contact@seasyp.gr

 

Hellenes Web Ring
Next | Previous | Next 5 | Random

Add your site to the Hellenes Web Ring

Αρχή - Σχετικά - Ιστορία - Φιλοσοφία - Σκοπός - Έρευνα - Επιτυχημένες Ιστορίες
Ελληνικός Νόμος - Η Δίκη του 1964 - Database - Εγγραφή - Guestbook - Links - E-mail

Copyright 1999 S.E.A.S.Y.P.
English Version

Sponsored by Sakis Polizos

Photos Anne Geddes

Web Development